Thống kê giải đặc biệt Kon Tum

Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 71 (Ngày 23/06/2024: 515771)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
06/06/2021
0408 71
0098 47
13/06/2021
26/02/2017
412 71
742 58
05/03/2017
20/11/2016
256 71
253 34
27/11/2016
16/11/2014
8933 71
6322 01
23/11/2014
29/09/2013
6332 71
9543 18
06/10/2013
05/08/2012
+516 71
+227 80
12/08/2012
07/11/2010
495 71
089 11
14/11/2010
05/09/2010
258 71
768 80
12/09/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 71

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
80 - 2 lần 58 - 1 lần 34 - 1 lần 01 - 1 lần 18 - 1 lần
47 - 1 lần 11 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 71

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum ngày 24/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 24/06/2018 058380
Năm 2012 24/06/2012 10589